JORNADES GASTRONÒMIQUES

JORNADES GASTRONÒMIQUES!!


Les jornades gastronòmiques volen incloure l’oci educatiu i l’espai de menjador en un mateix ambient.
Es caracteritza per donar a conèixer un personatge popular i/o rellevant, treballant-lo al llarg de tot el mes, oferint a finals de mes el menú especial per gaudir i conèixer la tradició del país del personatge treballat.
També treballarem les festes populars de la nostra terra, com el Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi.

Aquest curs,
La temàtica serà relacionada amb 

“ELS JOCS OLÍMPICS ”

Qué és  l’eix transversal de l’escola, i els personatges que introduirem ens permetran aprendre molts aspectes socials, culturals i esportius a més de tractar valors com la diversitat, la solidaritat o la inclusió. I les diferents tècniques esportives, els esforços i la lluita dels esportistes.

Objectius generals
❖ Potenciar el treballar en equip.
❖ Respectar el torn de paraula de la resta de companyes
❖ Aprendre a organitzar-se com a grup, seguint unes normes establertes entre
totes.
❖ Fomentar l’autonomia personal dels infants amb espais de lleure oberts a
propostes, opinions i iniciatives individuals i col·lectives.
❖ Facilitar actituds que ajudin en el desenvolupament de l’infant a nivell
cognitiu, afectiu i social.
Objectius específics
❖ Observar la diversitat i respectar el dret a la diferència de les persones, mostrant-hi interès i avançant en l’exercici del pensament crític envers les diferències culturals i religioses des d’una perspectiva intercultural.
❖ Explorar, acceptar, respectar i valorar positivament els trets característics dels altres, sense prejudicis, estereotips i discriminació.
❖ Avançar en l’aprenentatge de l’ús de la comunicació verbal i no verbal com a eina per treballar en equip
❖ Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència, tot establint relacions de respecte i col·laboració amb les persones de l’entorn proper.
❖ Participar i escoltar activament en situacions habituals de comunicació (converses, joc, vida quotidiana, activitats culturals).

Esperem que us agradi i que els nens i nenes gaudeixin amb la proposta. 

U s fem arribar també el menú d’activitats del mes d’Octubre. 

ATENTAMENT 

LA JUNTA DE L’AFA 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.