CONSELL ESCOLAR

Captura de pantalla 2015-11-30 a la(s) 12.44.52

¿Qué és el Consell Escolar?

El Consell Escolar de centre és l’òrgan màxim col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres.

¿Quines funcions té?
 1. Establir directrius per a l’elaboració del Projecte Educatiu de Centre, aprovar-lo i avaluar-lo.
 2. Aprovar el reglament de règim intern de centre i resoldre conflictes disciplinaris.
 3. Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
 4. Elaborar directrius per a la programació de les activitats escolars complementàries i extraescolars i avaluar i aprovar la programació general.
 5. Analitzar el funcionament general del centre, avaluar-lo i aprovar la memòria anual.
 6. Escollir el director del centre.
 7. Decidir sobre l’admissió d’alumnes.
 8. Establir criteris sobre la participació del centre en diferents activitats i acordar les relacions de col·laboració amb altres centres per a finalitats culturals i educatives.
 9. Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions del centre
¿Qui forma part del Consell Escolar de centre?
 1. El director o la directora del centre, que en tindrà la presidència.
 2. El cap d’estudis.
 3. El secretari.
 4. Representants del professorat.
 5. Representants de l’alumnat.
 6. Representants dels pares i les mares.
 7. Un representant del personal d’administració i serveis.
 8. Un regidor o representant municipal.
 9. Un membre de l’AMPA més representativa.
 10. Un representant d’organitzacions empresarials o laborals, en els centres amb dues famílies professionals o amb un 25% d’alumnes d’FP o Arts Plàstiques i Disseny.
¿Ha de designar el nostre AMPA un representant per el Consell Escolar?

Si

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *