REUNIÓ INFORMATIVA MENJADOR

REUNIÓ PER A LES FAMÍLIES QUE FEU ÚS DEL MENJADOR ESCOLAR

Bones Famílies!!

Us informem de la reunió de menjador que tindrà lloc la propera setmana.
Es farà el proper dilluns 25 d’octubre
de 17 a 18 hores es farà la reunió de P3
i de 18 a 19 hores la de P4 A 6è.
La reunió serà telemàtica, en els propers díes us avisarem de l’enllaç per unir-se a la reunió .
A continuació us enviem dossier informatiu actualizat del menjador i dossier perquè conegueu les activitats gastronòmiques que faran als espais de migdia.           
CLIQUEU ALS SEGÜENTS ENLLAÇOS:
Informació Jornades Gastronòmiques

Dossier Informatiu menjador

Salutacions!!

LA JUNTA DE L’AFA 

 

 

 

 

JORNADES GASTRONÒMIQUES

JORNADES GASTRONÒMIQUES!!


Les jornades gastronòmiques volen incloure l’oci educatiu i l’espai de menjador en un mateix ambient.
Es caracteritza per donar a conèixer un personatge popular i/o rellevant, treballant-lo al llarg de tot el mes, oferint a finals de mes el menú especial per gaudir i conèixer la tradició del país del personatge treballat.
També treballarem les festes populars de la nostra terra, com el Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi.

Aquest curs,
La temàtica serà relacionada amb 

“ELS JOCS OLÍMPICS ”

Qué és  l’eix transversal de l’escola, i els personatges que introduirem ens permetran aprendre molts aspectes socials, culturals i esportius a més de tractar valors com la diversitat, la solidaritat o la inclusió. I les diferents tècniques esportives, els esforços i la lluita dels esportistes.

Objectius generals
❖ Potenciar el treballar en equip.
❖ Respectar el torn de paraula de la resta de companyes
❖ Aprendre a organitzar-se com a grup, seguint unes normes establertes entre
totes.
❖ Fomentar l’autonomia personal dels infants amb espais de lleure oberts a
propostes, opinions i iniciatives individuals i col·lectives.
❖ Facilitar actituds que ajudin en el desenvolupament de l’infant a nivell
cognitiu, afectiu i social.
Objectius específics
❖ Observar la diversitat i respectar el dret a la diferència de les persones, mostrant-hi interès i avançant en l’exercici del pensament crític envers les diferències culturals i religioses des d’una perspectiva intercultural.
❖ Explorar, acceptar, respectar i valorar positivament els trets característics dels altres, sense prejudicis, estereotips i discriminació.
❖ Avançar en l’aprenentatge de l’ús de la comunicació verbal i no verbal com a eina per treballar en equip
❖ Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència, tot establint relacions de respecte i col·laboració amb les persones de l’entorn proper.
❖ Participar i escoltar activament en situacions habituals de comunicació (converses, joc, vida quotidiana, activitats culturals).

Esperem que us agradi i que els nens i nenes gaudeixin amb la proposta. 

U s fem arribar també el menú d’activitats del mes d’Octubre. 

ATENTAMENT 

LA JUNTA DE L’AFA 

Consell Escolar Setembre 2021

Consell escolar Setembre 2021

S’exposen els resultats dels objectius proposats per al curs 20/21.  

  • Majoritàriament s’han assolit tots els objectius proposats, i s’han superat les expectatives dels alumnes en les àrees lingüístiques i matemàtiques.

  •  Pel que fa a l’objectiu de l’assistència davant la situació epidemiològica ha estat un curs difícil però va en descens l’absentisme i es continua treballant per a millorar-la. 

  • Es valoren positivament els objectius anuals respecte de la comprensió lectora tant en Català com en Castellà.

  •  També es valora positivament l’objectiu de millorar la dimensió de la comunicació oral i el d’impulsar la cultura digital al centre.

  •  Les mesures d’atenció a la diversitat s’han dut a terme també molt positivament i així també el pla d’organització i actuació proposats. 

  • L’objectiu de millora de les relacions dels membres de la comunitat educativa també es va dur a terme dins dels paràmetres, i es valora positivament dins del que cal a la situació especial viscuda per la Covid-19.

Atentament 

La Junta de l’AFA 

Tareas AFA (SEPTIEMBRE 2021)

Septiembre 2021

Cuaderno de Bitácora 

         Septiembre 2021 

 

01 de SEPTIEMBRE

Los miembros de extraescolares, se reúnen en la escuela con la empresa CAPICUA para gestionar y planificar el inicio de curso. 

02 de SEPTIEMBRE 

Los miembros del AFA, comienzan con los preparativos para el día de venta de libros. 

Se sigue trabajando, en la búsqueda de nuevas empresas que quieran colaborar con nosotros y ofrecernos descuentos para las familias socias del AFA. 

Se gestiona y tramita el parte a nuestro seguro, para la reparación de la nevera del menjador. 

03 de SEPTIEMBRE 

Se busca nueva empresa aseguradora. 

Se sigue a gestionando los preparativos para el día de venta de libros. 

8 de SEPTIEMBRE 

Se habla con la escuela, para preparar proyecto para subvenciones curso 21/22

09 de SEPTIEMBRE 

Un miembro de nuestro equipo acude cómo representante a la reunión del Consell Escolar. 

10 de SEPTIEMBRE

Se ultiman todos los preparativos para el día de venta de libros. 

11 De septiembre 

Se gestionan subvenciones. 

Se sigue buscando nuevos seguros para la maquinaria del menjador 

14 de septiembre

Dia de venta de libros 

15 de septiembre 

Se gestiona junto a la escuela el recuento y cuadre del día anterior. 

21 de septiembre 

Se procede al primer recuento de extraescolares 

28 de septiembre 

Miembros del AFA se reúnen con la empresa Capicúa.

27 de SEPTIEMBRE 

Los miembros del AFA, se reúnen en la escuela para tratar temas importantes relacionados con el menjador. 

29 de septiembre 

Un miembro del AFA acude a la reunión del consell escolar 

30 DE SEPTIEMBRE 

Varios miembros del AFA acuden a una reunión en la escuela con menjador y escuela. 

 

ATENTAMENTE

LA JUNTA DEL AFA