Reunió Famílies Enllaç Novembre 2021

Avui 16 de novembre de 2021, se’ns convoca de forma telemàtica, a la primera reunió de Famílies Enllaç de aquest curs 21/22.

En aquesta reunió es tracten els següents temes:

 

L’equip de direcció, renovarà novament com a equip directiu, i n’hi ha previst una sèrie de millores educatives.

Millorar els resultats en competència lingüística i comunicativa

⁃ Aplicació d’acords ILEC : Materials i propostes didàctiques que formen part de la formació de l’Impuls de la Lectura
⁃ Rúbriques i técniques de treball cooperatiu a través de la comprensió lectora.
⁃ Implementar racons a CICLE INICIAL. Per adaptar i facilitar el canvi que fan els alumnes de Cicle Infantil i que no sigui tant gran el canvi, ja que per a ells que venen de treballar en ambients a infantil , a molts els hi resulta bastant difícil.
⁃ Millorar la comprensió lectora.
⁃ Millorar la dimensió d’expressió escrita.
⁃ Millorar ortografía i gramàtica.
⁃ Revisió i modificació de la programació i els acords.

MILLORAR LES RELACIONS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

⁃ Ajustar la resposta educativa a les necessitats de l’alumnat
⁃ Reorganizació dels recursos personals, materials, i tecnológics destinats a la diversitat.
⁃ Aplicació i control per la millora de l’absentime escolar.
⁃ Elaboració d’un document del centre amb tota l’atenció Educativa Inclusiva.
⁃ Promoure la formació personal i profesional dels docents.
⁃ Creació de moments de reflexió i feedback amb les respostes i comentaris que es donen als alumnes després de fer una tasca o activitat. Perquè aquest feedback sigui més efectiu, és convenient que es doni immediatament després de la tasca realitzada. El feedback immediat fa que l’aprenentatge sigui més significatiu.
⁃ Observació entre iguals. L’observació entre iguals consisteix en parelles de docents, amb graus d’experiència i estatus similars, que acorden observar-se, mútuament, un o diversos aspectes pedagògics de la seva acció a l’aula, per mitjà d’instruments de recollida d’evidències de la pràctica docent a l’aula que s’utilitzen per, posteriorment, oferir-se un feedback o retroalimentació constructiva mútua que permeti la reflexió i la concreció d’objectius de millora de la pràctica d’ambdós docents.
⁃ Apart de les existents, es crearàn més comissions, grups impulsors i equips de cicle.

POTENCIAR LA DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ DEL CENTRE

⁃ Amb díptics, revistes, articles de difusió.
⁃ Planificació Portes Obertes.
⁃ Implicació de les Famílies Enllaç.
⁃ Promoció de l’escola amb l’ús de les diferents xarxes socials.

POSAR EN MARXA EL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

⁃ Foment de la participació del centre i de la comunitat educativa d’acord amb el PEE
⁃ Acolliment i benvinguda a les noves incorporacions.
⁃ Potenciar la relació entre la comunitat educativa.
⁃ Xerrades amb les famílies.
⁃ Revisió i modificació de la carta de compromís educatiu.
⁃ Organització de tutories individuals per als alumnes més suceptibles.
⁃ Acompanyament de l’alumnat per a la reflexió davant un conflicte.

ELABORACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL CURS

⁃ Planificació, elaboració, presentació, revisió, modificació i difusió del Pla.

POMOE

Aquest curs tornarem a gaudir amb el pla de millores d’oportunitats educatives

Fotografíes al Tellfy

S’acorda amb majoria absoluta, que l’escola a més de les diferents eines que ja utilitza per la distribució de fotos de l’escola, ara es penjaran també al Tellfy del grup que pertanyi l’alumnat.

També ens recorden a les famílies que a través del Àrea de fotos de la web de l’ escola, podem accedir al Drive privat que tenim  marcant la contransenya que ens van enviar des de l’escola, i accedir a totes les fotos que l’escola va fent al llarg del curs.
Per part de l’escola s’acorda que farà un tutorial per aquelles famílies que puguin teni dificultats a l’ hora d’accedir.

ATENTAMENT

AFA ENXANETA 

 

CONSELL ESCOLAR

Consell Escolar 

S’aprova al Consell Escolar del dia 11/11/21 la Programació General Anual de l’Escola per al curs 21/22.

Relació
Objectius PdD iObjetctius Anuals
Es Manté com Objectiu General millorar les relacions dels membres de la comunitat educativa i per això és necessari:

Ajustar la resposta educativa a les necessitats de l’alumnat.

Promoure la formació personal i professional dels docents.

Potenciar els mecanismes de comunicació i difusió del centre.

Posar en marxa el Projecte de Convivencia.

Elaborar el Pla d´Organització i Actuació del curs.
Per dur a terme el Pla i assolir els objectius proposats es disposen de diverses comissions com:

  • Comissió d’atenció a la Diversitat.
  • Comissió pedagógica
  • Comissió Estratégica Digital de Centre.
  • Comissió Racons Cicle Initcial.
  • Comissió Verda.
  • Comissió Llengua Anglesa.
  • Comissió Pla dÓrganització i Actuació.(Entre altres)


I grups impulsors per l’equip de mestres com el digital i neurociéncia. Destinats a tots els/les mestres de l’escola, per tal de poguer comunicar i transmetre a l’ alumnat, d’una forma més extensiva i clara.


S´e aproven les sortidas i activitats de infantil i primaria.
S´aproven també les noves modificacions pressupostàries.

ATENTAMENT 

LA JUNTA DEL AFA ENXANETA 

5a CAMINADA SOLIDÀRIA AMPES

Aquest curs l’ AFA ENXANETA, participarà en la CAMINADA SOLIDÀRIA, a favor de la salut mental.

📯 Participa en la 5a edició de la


“Caminada Solidària d’AMPES de Viladecans”!


Del 15 al 26 de novembre estaran obertes les inscripcions a les AMPES encarregades aquest any de l’organització i distribució de les samarretes.


📆Diumenge 19 de desembre a les 11h

JUNTS SUMEM 2021!!

US HI ESPEREM!!

TAREAS AFA DE OCTUBRE

01 D’OCTUBRE

Se preparan junto a las empresas de extraescolares, los grupos finales que han salido para las extraescolares, y se avisa a las familias. 

04 D’OCTUBRE 

Un miembro de AFA va al colegio a hacer recuento del material deportivo de menjador y multiesports. 

05 D’OCTUBRE 

Un miembro del AFA, cuadra los socios del actual curso. Y por parte de tesorería, se comienza a gestionar la previsión de gastos para el actual curso. 

06 D’OCTUBRE 

Un miembro del AFA acude a la reunión de Consell Escolar. 

08 D’OCTUBRE 

Un miembro del AFA ultima los documentos para los cambios de la nueva junta. 

11 D’OCTUBRE 

Se ultiman asuntos pendientes con empresa de menjador, y se concreta nueva reunión con ellos. 

13 D’OCTUBRE 

Un miembro del AFA, acude a una reunión del ayuntamiento. 

14 D’OCTUBRE 

Un miembro del AFA acude a una reunión con Capicua. 

18 D’OCTUBRE 

Se asiste a la escuela, para reunirnos nuevamente con empresa Ziga Zaga y escuela.  

20 D’OCTUBRE 

La Junta del AFA, se reúnen en la escuela para hablar de temas importantes. 

Cómo presupuestos, fiestas y todas las gestiones y acciones que competen al actual curso. 

25D’Octubre

Se gestionan la reparación de unas averías en la cocina del menjador escolar. 

26 D’OCTUBRE 

Se activa un nuevo canal de comunicación, para que las familias que utilizan el servicio de menjador, puedan exponer sus quejas, si creen que no está siendo Bien gestionado por la empresa de menjador. 

28 D’OCTUBRE 

Un miembro del AFA, acude a una reunión de Fapav. 

29 D’OCTUBRE 

Un miembro del AFA, acude al menjador para ver el estado de algunas averías.

ATENTAMENTE

LA JUNTA DEL AFA