TAULA DE CONVIVÈNCIA

reunion6

¿Qué és la Taula de Convivència?
La Taula de Convivència es un òrgan de participació a nivell de barri que ens ha d’ajudar a apropar el govern local als ciutadans i ciutadanes i promoure polítiques cada cop més sensibles a la realitat social dels barris de la ciutat.
¿Quí forma part de la Taula de Convivència

La Taula de Convivència està formada per veïns i representants de les entitats ubicades al barri del col·legi (Can Sellarés)

¿Ha de designar el nostre AMPA un representant per la Taula de Convivència?

Si, l’ajuntament ens convida a ser membres actius d’aquesta taula per poder participar en la pressa de decisions amb el nostre vot