ASSEGURANCES

seguros-de-vida-familia

¿Quines són les assegurances que poden considerar-se pel sol fet d’entrar a l’escola (festes, extraescolars, reunions de juntes, etc.).?

Principalment són tres:

  1. Responsabilitat Civil
  2. Accidents
  3. Mèdica
¿Què és l’assegurança de responsabilitat civil?

Aquesta assegurança cobreix a la persona que pugui produir un dany a un tercer, ja sigui per acció, omissió o negligència. És una assegurança obligatòria i l’AMPA la contracta a través de les quotes dels socis.

¿L’assegurança de responsabilitat civil només cobreis al socis?

No. L’AMPA ha d’assumir la responsabilitat civil derivada de l’activitat independentment de la persona o persones causants directes del dany. És per això que queden cobertes totes les persones que en prenguin part (sòcies, participants, treballadores, voluntàries, visitants, convidats, etc.).

¿Què és l’assegurança d’accidents?

Aquesta assegurança cobreix les situacions d’invalidesa o incapacitat per accidents de qualsevol tipus que tinguin lloc durant la realització d’alguna activitat. És una assegurança obligatòria quan les activitats tenen caràcter físic o esportiu, quan es realitzen en períodes no lectius (casals, colònies, etc.) o quan hi ha persones voluntàries que participen en les activitats. No són obligatòries en la resta d’activitats. L’AMPA la contracta de manera individual per a totes les persones que realitzen una extraescolar i es paga a través dels 10 euros de matrícula d’extraescolars.

¿Què és l’assegurança mèdica?

Aquesta assegurança garanteix l’assistència sanitària en cas d’accident durant la realització d’una activitat. No és una assegurança obligatòria. L’AMPA no el contracta i assumeix que en cas d’accident cada persona farà ús de la seva pròpia assegurança mèdica (seguretat social, mútua, etc.)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *