EVENTS

eventos-culturales

¿Qué entenem per events?

Qualsevol activitat promoguda per l’AMPA al marge de les extraescolars (festes, accions solidàries, activitats de lleure, ..)

¿En cas de realitzar un event fora de l’horari escolar, cal avisar a algú?

Si, és necessari comunicar-ho al ajuntament de Viladecans (a l’enllaç amb les AMPAs) indicant el dia i hora d’aquest event. Addicionalment es pot també comunicar l’aforament aproximat.

¿En aquests events és necessari tenir una assegurança especial?

Només es necessari tenir l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria que l’AMPA ja te contractada per formar part de FAPAC. D’aquesta manera, queden cobertes totes les persones (sòcies, participants, treballadores, voluntàries, visitants, convidats, etc.) que en prenguin part a qualsevol event organitzat per l’AMPA