LLIBRES

children-banner

Curs 2019/2020


P3, P4 i P5
 • Sense Llibres

1er
 • ISBN: 978-84-412-2242-7.  Quadern d’ortografia taronja ORTOGRUP. La Galera
 • Activity book English Travelers 1 – Blue series. Editorial Milton

2on
 • ISBN: 978-84-412-2269-4. Llengua catalana. Projecte TRAM 2.0. La Galera
 • Activity book English Travelers 2 – Blue series. Editorial Milton

3er
 • Plataforma Matemàtiques Innovamat
 • Activity book English Travelers 3 – Blue series. Editorial Milton

4t
 • ISBN: 978-84-412-3173-3 . Tot Tallers Matemàtiques 4. Ed.La Galera
 • Activity book English Travelers 4 – Blue series. Editorial Milton

 • ISBN: 978-84-412-3251-8 . Tot Tallers Matemàtiques 5. Ed.La Galera
 • Activity book English Travelers 5 – Blue series. Editorial Milton.

 • ISBN: 978-84-412-3252-5 . Tot Tallers Matemàtiques 6. Ed.La Galera
 • Activity book English Travelers 6 – Blue series. Editorial Milton.