MENJADOR

Diptico_Servicio_Comedor_Escolar

EMPRESA
HORARI DE MENJADOR
 • de 12:30 hores a 15:00 hores
PREU
 • El menú surt a 6,20€/dia als infants que es quedin 3, 4 o 5 dies fixes a la setmana.
 • El preu esporàdic (1 o 2 dies) serà de 6,80€
MÈTODE DE PAGAMENT
 • Domiciliació Bancaria
  • Cada mes es pagarà els dies que tingui.
  • Les mensualitats s’abonaran a través de la domiciliació bancària i es cobraran a mes vençut abans del dia 5 de cada mes.
  • En el rebut mensual es veuran reflectides les devolucions per faltes d’assistència que s’hagin comunicat correctament.
  • Els rebuts retornats es veuran incrementats en 3€, sobre la quota en concepte de despeses bancàries.
 • Metàl·lic
  • Les quotes de fix que s’abonin en metàl·lic també es cobraran a mes vençut i s’abonaran directament a la coordinadora de menjador
  • El preu esporàdic de 6,80€ s’haurà de pagar en metàl·lic a Ia coordinadora, de 9h a 9:30h.
  • Es poden comprar diferents tiquets el mateix dia.
FULL INSCRIPCiÓ NOUS USUARIS
BAIXA I NO ASSISTÈNCIA
 • S’ha de notificar la falta d’assistència al menjador amb un mail o una trucada telefònica abans de les 9,30h del matí.
 • En cas que l’infant no es quedi al menjador amb motiu justificat es descomptarà 2,90€, des del 1er dia (corresponent a l’import del menjar). Les devolucions seran mensuals.
 • En cas que no es notifiqui la falta d’assistència, s’haurà de pagar tota la quota des del 1er dia.
 • Pel que fa als infants fixes que faltin de manera justificada durant el curs (malaltia, sortides, etc.), es tindran en compte aquestes faltes per calcular si la quota com a fix és econòmicament millor per a la família que la quota d’esporàdic. Si no fos així, es retornarà la diferència a la família a final de curs. Aquesta mesura està encaminada a afavorir que un usuari fix amb repetides absències no pagui més que sent esporàdic.
 • Els dies de sortida, aquells alumnes que no vulguin pícnic es descomptarà 2.90€ corresponents al menjar, de la quota del dia.
 • Els dies de colònies, es descomptarà l’import sencer.
 • Per donar-se de baixa del menjador s’haurà de comunicar per escrit 5 dies abans de produir-se.
NORMATIVA
MENÚS I INFORMES
 • Les famílies dels alumnes de P3 rebran un informe diari del seu fill/a i la resta de famílies rebran un informe trimestral.
 • Els menús els rebran quant comenci el servei de menjador i es faran mensualment.
HORARI ATENCIÓ FAMÍLIES
 • 9.00h a 9.30h del matí
DADES DE CONTACTE