Arxiu de la categoria: Junta AFA

5a CAMINADA SOLIDÀRIA AMPES

Aquest curs l’ AFA ENXANETA, participarà en la CAMINADA SOLIDÀRIA, a favor de la salut mental.

📯 Participa en la 5a edició de la


“Caminada Solidària d’AMPES de Viladecans”!


Del 15 al 26 de novembre estaran obertes les inscripcions a les AMPES encarregades aquest any de l’organització i distribució de les samarretes.


📆Diumenge 19 de desembre a les 11h

JUNTS SUMEM 2021!!

US HI ESPEREM!!

Consell Escolar Setembre 2021

Consell escolar Setembre 2021

S’exposen els resultats dels objectius proposats per al curs 20/21.  

 • Majoritàriament s’han assolit tots els objectius proposats, i s’han superat les expectatives dels alumnes en les àrees lingüístiques i matemàtiques.

 •  Pel que fa a l’objectiu de l’assistència davant la situació epidemiològica ha estat un curs difícil però va en descens l’absentisme i es continua treballant per a millorar-la. 

 • Es valoren positivament els objectius anuals respecte de la comprensió lectora tant en Català com en Castellà.

 •  També es valora positivament l’objectiu de millorar la dimensió de la comunicació oral i el d’impulsar la cultura digital al centre.

 •  Les mesures d’atenció a la diversitat s’han dut a terme també molt positivament i així també el pla d’organització i actuació proposats. 

 • L’objectiu de millora de les relacions dels membres de la comunitat educativa també es va dur a terme dins dels paràmetres, i es valora positivament dins del que cal a la situació especial viscuda per la Covid-19.

Atentament 

La Junta de l’AFA 

Reunión Consell Escolar (Junio 2021)

Hola a todos

El Consell Escolar de la Escola Enxaneta és el máximo órgano colegiado de participación de la comunidad escolar en el gobierno de los centros. La AFA dispone de un representante en ese consejo. 

Recientemente se ha realizado una reunión de ese consejo y se han tratado los siguientes temas:

1) Cuota de material Curso 21/22: será de 100€.

2) Proyecto de Convivencia: este proyecto es un documento vivo que puede ir variando según necesidades. Está en el centro y si alguien quiere leerlo puede solicitarlo a dirección. En él participa toda la comunidad educativa, el ayuntamiento, entidades y servicios. Básicamente se centra en educación emocional, gestión y resolución de conflictos(p.ej. han diseñado la mediación), dar respuesta a la necesidad de acogida de las familias “nouvingudes”.

3) Piscina Escolar Curso 21/22: Desde el podium, y de manera excepcional, han dado la posibilidad de que el curso que viene los alumnos de segundo también puedan realizar piscina (este año no han podido realizarla). La realizarían el mismo día (1º y 2º) pero en horario distinto. Se informará a las familias convenientemente llegado el momento.

4) PMOE (Pla de Millores d’oportunitats Educatives): Se informa de los cambios más significativos del  PMOE, como el curso digital para familias que lo ha realizado íntegramente el ampa.

5) Calendario Escolar:

 • Inicio Curso: 13/09/21
 • Final Curso: 22/06/22
 • Navidad: 23/12/21 al 7/01/22
 • Semana Santa: 11/04/22 al 18/04/22
 • Intensiva: 22/12/21 y a partir 7/06/22
 • Fiestas locales: 8/09/21, 6/06/22
 • Días libre disposición: 11/10/21 07/12/21, 28/02/2203/05/22

6) Adaptación P3:

 • Serán 5 días del 13/09/21 al 17/09/21
 • El 13,14 y 15 en 2 turnos de 1h y media
 • El 16 y 17 grupo entero por la mañana

7) Reunión inicio de curso: 3/09/21

8) Compras realizadas

 • cortinas para las aulas
 • tablas de juegos
 • otra mesa ping pong para el patio escolar
 • portátiles
 • material de educación física
 • libros para renovar las bibliotecas de las aulas
 • También informan que 

9) Otros temas

 • desde el ayuntamiento han ofrecido juegos restaurados que colocarán en el patio infantil en julio de cara a tenerlo para el próximo curso.
 • Se acuerda que este año el curso de 6º se irá a pasar el día a la playa en tren a propuesta de los padres.
 • Se presentan cómo se han invertido los proyectos que subvenciona el ayuntamiento

Modificación Estatutos AFA

Hola a todos

Finalmente, ya podemos confirmar que oficialmente la Generalitat ha aprobado los cambios de estatutos promovidos a final de año pasado. Los cambios realizados son los siguientes:

CANVI 1

Originalment, a l’Article 1 del Capítol I (Denominació, Objecte, Domicili i Àmbit) dels estatuts constava el següent:

“L’Associació de Pares d’Alumnes AMPA ESCOLA ENXANETA està constituïda…”

i ara consta el següent:

“L’Associació de Families de l’Escola Enxaneta” (AFA Escola Enxaneta) està constituïda…

CANVI 2

Originalment, i a tot el document, on posava:

“Pares”

ara consta el següent:

“Mares, Pares i Tutors”

CANVI 3

Al capítol III (Assemblea General) i en l’article 9 s’ha afegit el punt 3: 

3. L’Assemblea General es podrà realitzar presencialment o per via telemàtica utilitzant en aquest darrer cas els mitjans informàtics existents en cada moment.

CANVI 4

Al capítol IV (Junta Directiva) i en l’article 16 s’ha afegit el punt 3: 

3. Les reunions de la Junta Directiva (ordinàries i extraordinàries) es podran realitzar presencialment o per via telemàtica utilitzant en aquest darrer cas els mitjans informàtics existents en cada moment.

CANVI 5

Al capítol I (Denominació, Objecte, Domicili i Àmbit) i en l’article 2 s’ha afegit el punt j

j. Fomentar el voluntariat i integrar persones voluntàries a les iniciatives i projectes de l’associació així com desenvolupar un pla de voluntariat i formació de voluntariat que contingui la visió global del paper i funció que exerceixen les persones voluntàries en l’organització.

CANVI 6

Al capítol I (Denominació, Objecte, Domicili i Àmbit) i en l’article 2 s’ha afegit el punt k

k. Es vetllarà perquè en l’associació no es produeixi discriminació per l’orientació sexual i pel respecte a la identitat i al gènere incorporant les mesures de prevenció que siguin necessàries per evitar casos d’assetjament sexual i d’identitat i/o expressió de gènere

CANVI 7

Al capítol IV (Junta Directiva) i en l’article 13 s’ha afegit el punt 5: 

5. Es vetllarà perquè en la Junta Directiva es garanteixi l’equitat en els òrgans de l’associació entre dones, homes i persones del col·lectiu LGTBI

CANVI 8

Originalment, a l’apartat b de l’Article 2 del Capítol I (Denominació, Objecte, Domicili i Àmbit) dels estatuts constava el següent:

b) Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.

i ara consta el següent:

b) Promoure la participació de les mares, pares i tutors dels alumnes en la gestió del centre independentment del seu gènere, classe social, origen ètnic, situació personal o orientació sexual

Atentamente

La Junta del AFA