LLIBRES

children-banner

Curs 2018/2019


P3, P4 y P5
 • Sense Llibres

1er
 • ISBN: 978-84-412-2242-7. Quadern d’ortografia taronja ORTOGRUP. La Galera
 • ISBN: 9780194516426 Big Surprise 1. Activity book. Anglès. Editorial Oxford

2on
 • ISBN: 978-84-412-2269-4. Llengua catalana. Projecte TRAM 2.0. La Galera
 • ISBN: 9780194516433 Big Surprise 2. Activity book. Anglès. Editorial Oxford

3er
 • ISBN: 978-84-412-3172-6. Totallers 3. Ed.La Galera
 • ISBN: 9780194516228 Big Surprise 3. Activity book. Anglès. Editorial Oxford.

4t
 • ISBN: 978-84-412-3168-9. Totallers 4. Ed.La Galera
 • ISBN: 9780194516235 Big Surprise 4. Activity book. Anglès. Editorial Oxford

 • ISBN: 9788441222083. Matemàtiques 5. Projecte TRAM 2.0. Editorial EC
 • ISBN: 9780194516242 Big Surprise 5. Activity book. Anglès. Editorial Oxford.

 • ISBN: 9788441222106. Matemàtiques 6. Projecte TRAM 2.0. Editorial EC
 • ISBN: 9780194516259 Big Surprise 6. Activity book. Anglès. Editorial Oxford.