CASAL D’ESTIU 2024

Us presentem tota la informació del Casal d’estiu 2024: LES 5 CARES DEL CINEMA

Del 25 de juny al 26 de juliol vine a descobrir LES 5 CARES DEL CINEMA al casal d’estiu que ofereix l’AFA de l’Escola Doctor Trueta. De la mà de Polaris Lleure.

 

 

En els següents enllaços trobareu tota la informació sobre el casal:

 


INSCRIPCIONS:

INSCRIPCIONS TANCADES! QUALSEVOL CONSULTA ENS PODEU ESCRIURE UN WHATSAPP AL 644 36 40 50 O ENVIAR UN E-MAIL A : info@polarislleure.cat. GRÀCIES!

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR – Enviar a  drtruetaestiuvila@gmail.com / info@polarislleure.cat 

  1. Fotocòpia/foto DNI del pare, mare o tutor/a de la inscripció (amdues cares)
  2. Fotocòpia/foto DNI participant (en cas que en tingui) (ambdues cares) NO OBLIGATORI
  3. Fotocòpia/foto targeta sanitària del participant
  4. Fotocòpia/foto carnet de vacunacions participant ACTUALITZAT
  5. Fotografia mida carnet del participant
  6. Full autoritzacions (adjuntem document per emplenar i signar) (AVANÇAR FOTO O DOCUMENT DIGITALITZAT I GUARDAR DOCUMENT ORIGINAL PER ENTREGAR EL 1R DIA DE CASAL)
  7. Comprovant de pagament
  8. EN CAS DE DESCOMPTE DE FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL:  Fotocòpia/foto del carnet de família nombrosa o monoparental del participant
  9. EN CAS D’INFANTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL (NEE):  Fotocòpia/foto Certificat NEE o acreditació de necessitat de vetllador/a