L’escola Trueta i l’AFA

AFA I ESCOLA

Tant l’AFA com l’Escola formem part de la comunitat educativa, per la qual cosa, al nostre centre, la col·laboració d’ambdós agents es tradueix en:

  • Presència al Consell escolar, mitjançant el nostre representant.
  • Presència a la Comissió de socialització de llibres de text. Actualment, dos dels pares que porten la comissió són membres de l’AFA
  • Ajut amb aportacions econòmiques
  • Organització del servei d’acollida quan hi ha reunions de famílies amb l’escola
  • Gestió de l’acollida matinal, de l’acollida de tarda durant el mes de juny, i del Casal d’estiu.
  • Sufragi de les festes de la fruita que es fan el darrer dijous de cada trimestre
  • Ajuda en festes i celebracions com la castanyada, nadal, Sant Jordim…

Com veieu, tenim un continu feedback Escola-AFA, per poder ajudar-nos mútuament!