Consell Escolar

CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

És l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

El consell escolar es reuneix, en conjunt o per comissions, en sessions ordinàries i/o extraordinàries.


 

Des de l’AFA us volem fer arribar una adreça de correu electrònic que servirà perquè les famílies que ho necessitin es puguin posar en contacte amb els representants del sector famílies al Consell Escolar.

consellescolartrueta@gmail.com

Animem a que qualsevol família que tingui una inquietud, suggeriment, iniciativa, proposta.. etc les faci arribar a través d’aquest correu.

També us volem recordar/informar que no totes les aportacions particulars són sensibles de ser traslladades al Consell Escolar, sinó que únicament ho seran aquelles que reflecteixin un tema de caràcter generalitzat.

Entre tots i totes podem fer un millor Trueta!!