Condicions d’us

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), APA CEIP ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA informa que és titular del lloc web www.ampasgviladecans.org. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, AMPA Sant Gabriel Viladecans informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és AMPA Sant Gabriel Viladecans, amb CIF G08910549 i domicili social a Av Germans Gabrielistes, 22 08040, VILADECANS, inscrita al Registre d’associacions, amb numero d’inscripció CIF G08910549. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: ampasgviladecans@gmail.org.

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web d’AMPA Sant Gabriel Viladecans confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’AMPA Sant Gabriel Viladecans, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de AMPA Sant Gabriel Viladecans proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per AMPA Sant Gabriel Viladecans per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per AMPA Sant Gabriel Viladecans contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

AMPA Sant Gabriel Viladecans no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

AMPA Sant Gabriel Viladecans declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, AMPA Sant Gabriel Viladecans no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

MODIFICACIONS

AMPA Sant Gabriel Viladecans es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), AMPA Sant Gabriel Viladecans informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis situats en les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de AMPA Sant Gabriel Viladecans, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, AMPA Sant Gabriel Viladecans informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Av. Germans Gabrielistes, 22. 08840 Viladecans.

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a AMPA Sant Gabriel Viladecans, aquesta s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar AMPA Sant Gabriel Viladecans qualsevol variació i que AMPA Sant Gabriel Viladecans té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

AMPA Sant Gabriel Viladecans per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de AMPA Sant Gabriel Viladecans. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’AMPA Sant Gabriel Viladecans.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’AMPA Sant Gabriel Viladecans. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’AMPA Sant Gabriel Viladecans.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

AMPA Sant Gabriel Viladecans es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. AMPA Sant Gabriel Viladecans té el seu domicili a Viladecans, Espanya.