Teatre

Aquest curs continuarem apostant per aquesta activitat amb la novetat de la creació de dos grups dividits per edats.

S’oferirà l’activitat Dilluns migdia per alumnes desde 5è de primària a ESO i els Dimarts migdia pels alumnes de 1r a 4rt de primària.

L’activitat està dirigida per l’actor i director David Font Mauri. 

El mínim per obrir el grup és de 6 alumnes i màxim 10. Es respectarà rigurosament l’ordre d’inscripció.
El preu de l’activitat seran 75€ trimestrals. El primer trimestre es facturarà al mes setembre.

Formulari d’inscripció teatre

En cas de superar el nombre de places, es respectarà rigorosament l’ordre de preinscripció a les activitats. En tots els formularis queda registrat el dia i l’hora de la reserva de plaça.
Per donar-se de baixa de l’activitat cal avisar via mail abans del dia 20 del darrer mes del trimestre (20/12/19, 20/03/20). En cap cas retornarem els diners un cop passat el límit d’avís.