L’escola Trueta i l’Ampa

AMPA I ESCOLA

Tant l’AMPA com l’Escola formem part de la comunitat educativa, per la qual cosa, al nostre centre, la col·laboració d’ambdós agents es tradueix en:

  • Presència al Consell escolar, mitjançant el nostre representant.
  • Presència a la Comissió de socialització de llibres de text. Actualment, dos dels pares que porten la comissió són membres de l’AMPA
  • Ajut amb aportacions econòmiques. Aquest curs 2014-2015 l’AMPA ha aportat 1.000 € per millorar la connectivitat de l’escola.
  • Organització del servei d’acollida quan hi ha reunions de famílies amb l’escola
  • Gestió de l’acollida matinal, de l’acollida de tarda durant el mes de juny, i del Casal d’estiu.
  • Sufragi de les festes de la fruita que es fan el darrer dijous de cada trimestre
  • Organització de la paradeta de llibres de Sant Jordi. La recaptació íntegra de la venda es destina al projecte de socialització.

Com veieu, tenim un continu feedback Escola-AMPA, per poder ajudar-nos mútuament!